Kerkdienste

ROMAN CATHOLIC CHURCH
Father Vincent Ferrer Sserubiri – 082 541 5214
vincent25jbl@gmail.com
PM Machaba – 083 657 3081
Sunday at 08:00
Rupert Street 82, Lephalale
vincent25jbl@gmail.com


INTERKERKLIK
Sakemanne Biduur Woensdae oggende by Machauka Lodge van 06:00 – 07:00. Johan Pretorius 082 969 4932


AFRIKAANSE PROTESTANTSE KERK ELLISRAS
Leraar: Vakant. Bosveldstraat 11, Onverwacht
Vir dienstye en navrae skakel:
Linda Labuschagne/Saakgelastigde: 076 181 4753


AGAPé GEMEENTE – 2-TALIGE WOORDBEDIENING
Kom ontdek en deel God se liefde.
Sondagoggende om 09:30
(Kinders welkom – gelyklopende Kinderkerk)
Peter Mokabastraat 82, Onverwacht, Lephalale.
Skakel Pastoor Johann & Elmé Young by 083 326 0124 om in te skakel.
Epos: johannyoung@telkomsa.net


BIKER’S CHURCH
Jentz Lodge
Dienste Tye: 9:30 Services time: 9:30
inquiries Arthur: 072 664 3645
±3km on new Vaalwater road


REVIVAL CHRISTIAN CHURCH
Pastor Jean-Pierre & Amanda Bekker
Maggie str 6, Business Park, Light Industrial Area, Onverwacht
Sunday Service: 09:00 & 18:00
Wednesday: Home cells
Contact No: 079 503 0428


El-Bet-El Gemeente (AGS)
Konkoitstraat, Ellisras. Tel. 082 951 1320
Past Francois du Toit, Sel. 083 229 8701
www.elbetel.co.za
Oggenddiens: 09:00
Kinderkerk (Jam Kids) 09:00
Aanddiens: 18:00


AGS Vaalwater
Sondagoggend erediens: 09:00
Elkana bybelskool en kuier: 18:00
Past Ernst Redelinghuys, Sel. 072 408 6797


THE FIRST BORN’S CHURCH – ONVERWACHT
Mogol Club hall, VIP hall
Pastor Mmanoko Semenya
Contacts: 073 522 1135; 082 084 4947
Sundays: VIP Hall, Mogol Club Intersession 10:00
WEEK DAYS: Tuesdays & Thursdays: Please call 073 522 1135 for time and Bible studies – 18:00. Saturday, choirs practise no 8 Waterbok Onverwacht – 15:00


CORPUS CHRISTI CATHOLIC PARISH
Father Vincent Ferrer Sserubiri
Temporily Church Services at Mogol Club Hall VIP Hall
Cell 082 541 5214
Holy mass every Sunday at 07:30 am, during summer months (Sep-April) and at 8:00 during winter months (May-Aug). Confession-Before Mass VIP Hall
Enquiries-Ellyn 081 345 3087


EVANGELIES – GEREFORMEERDE KERK
Ds. Johann Dörnbrack , Krulblaarsingel 6,
Tel. 083 275 6326 Pastorie 014 763 4942
Sondag kategese 08:30
Oggenddiens: 09:30 Aanddiens: 18:30
Woensdag biduur: 18:30


GEREFORMEERDE KERK MAGOL
KONTAKBESONDERHEDE:
E-pos: hendrikjpdebeer@telkomsa.net
Adres: Posbus 51, Ellisras, 0555.
h/v Rupert & George Avgosstraat, Ellisras
Kerkkantoor kontakno: 079 804 5542
Faksno: 086 215 7119
E-pos: admin@gerefkerkmagol.co.za
Webblad: www.gerefkerkmagol.co.za
Eerste oggend-erediens: 09:30
Tweede oggend-erediens: 11:15


ASSEMBLIES OF GOD
Pastor S Mohale Cell No: 082 358 1514
Mr L.J Chale 082 694 3362
Everyday 18:00 Sunday 10:00 Monday – Prayer
Tuesday – Meeting (Committee)
Wednesday – Sister service & Father
Thursday – Mother service Friday – Youth service
Sunday Celebration Saterday Praise and Worship


INTERNATIONAL ASSEMBLIES OF GOD
Pastor Moses Ditle – pro.iagabbot@gmail.com
Paulina 071 586 7049 Kedibone 072 636 7177
Sundays Intercession 09:30 Main Service 10:00
Bible study – Monday to Wednesday 17:30
Abbotspoort (Himini section)
moses.ditle@yahoo.com


LIVING WATERS FELLOWSHIP
Pst Billy Davies, 20 Vaalbos Street, Tel. 014 763 4104
Monday evenings: 18:00 – 19:00
Intercessors prayer at Tech. Wednesday evenings: Home cell 18:00
Sunday mornings: 09:00


LIVING WORD OF JESUS MINISTRY
Pastor Michael Smith 079 924 4424
Services time
Sunday : 9:00 – 19:00
Wednesday :19:00
Friday :19:00
Venue : Light industrial area
11 Peter Grobbelaar street
Lephalale


Living Faith and Fire MinIstries
Pst Linus & Leanne Pienaar
Sunday Morning intercession 9:00-9:30
Morning service 9:30
Friday night youth 19:00
Thursday homecell 19:00
Address: 2 Douwater Street SAVF Maroela, Old age home, Onverwacht
Tel: 084 374 6607


NED. GEREFORMEERDE KERK ALBERTYN
Dr. H Hoepfner Tel. 014 763 2701
Albertyn Kerkterrein, Tel. 014 763 2778
Oggenddiens: 09:30
Woensdag bybelstudie: 07:00,10:00, 18:00


HERVORMDE KERK VAALWATER
Kerkkantoor: 082 356 8338
Eredienste elke Sondag 10:00 te AP Kerkgebou


NED. GEREF. KERK ELLISRAS-WES­
Ds. JJ Hamman
Kerkkantoor: Tel. 014 763 2691
Sondag oggenddiens 08:30 Engelse Diens 10:00
Kinderkerk en kategese 08:30
Jeugdiens en senior kategese 18:00
Woensdae:


NEDERDUITSE HERVORMDE KERK
ONVERWACHT
Ds. Bernard Prinsloo Tel 071 197 1616
Kantoor: 071 657 5599 vanaf 08:00-13:00
Na-ure: 083 233 8076
Oggenddiens: 09:00
Kategese 10:05


NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK EBENHAESER
Ds.Leslie Kern
Kerkkantoor: 071 696 0312 Pastorie: 071 657 2548
Erediens: 09:00


NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK LIMPOPO
Ds. Chris Nel Sel: 082 576 2994
Kerkkantoor: 014 779 0642
Skakel die kerkkantoor vir tye
Steenbokpan / Matjiesfontein


NEDERDUITSCH GEREFORMEERDE KERK
VAALWATER
Tel: 014 755 3702
Ds. Johan Bosman
Eredienstye: Sondae 09:30


NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAALWATER
Kirkmanstraat, Sel: 082 573 0997
Ds. Tiaan Loedolff
Kategese 10:30
Slegs oggenddiens 09:30. Dwarsdeur die jaar.


NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK SWARTWATER
Koedoesrand 9:30
Ds Gert van Staden 082 967 0523


NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK KOEDOESRAND
NG Kerk 9:30
Swartwater
Ds Wimpie Jordt 083 230 2244


NEW HOPE FELLOWSHIP
Tel/Fax: 014 763 6867. Malcolm 072 435 1292
Audrey 084 549 7625
Wednesday Bible study: 19:00
Thursday Music Practice 18:00
Sunday Fellowship 10:00
Youth Alive Africa Fridays 18:00


NUWE APOSTOLIESE KERK
Rassie Erasmus, Tel. 014 763 3914/082 362 3914
h/v Wilson- en Ellisstraat
Sondag 09:00 Woensdagaand 19:30


SEWENDEDAG ADVENTISTE KERK
Leraar. Chris Opperman, 082 638 1455/014 717 4447
Sabbatskool: 09:00 EREDIENS: 11:00


PPK LIGHUIS (Pinkster Protestante Kerk)
Pastoor Attie van Wyk
h/v Blouhaak/Diepkuil en Bloukweekstraat, Onverwacht
Sel. 082 895 6882 Tel. 014 763 4793
Pastoor Jan Bezuidenhout: Sel 083 376 1438
Sondagskool: 08:30 Oggenddiens: 10:00
Aanddiens: 18:30 Dinsdagaand biduur: 19:00
Jeugaande – Vrydagaande vanaf 19:00


VOLLE EVANGELIE KERK
Pastoor Andries Pretorius, Doornlaagte 36,
Tel. 071 659 9816 Cell: 082 895 5985
Sekretaresse: Rina Nel: 082 338 0581
Oggenddiens Sondae 09:00
Aanddiens Sondae 18:00
Vrouebiduur Woensdagoggende 09:30
Sorggroep Woensdagaande 19:00
Intersessies Vrydagaande 18:00


JESUS TOUCHES MINISTRIES
Shongoane at Ramojapudi Primary School.
Time: 18:00 every Wednesday. Sunday 10:00.
Pastor Philly 082 581 7514/Brother Tinus 076 544 7059


OU APOSTOLIESE KERK
h/v Horn-en Ellisstraat
Oudste Burger: 084 491 1488
Vir Dienstye skakel: 082 482 5533 (Gerrie Cloete)


THE LORD IS MY SHEPHERD MINISTRIES
FOR ALL NATIONS
Pastor BP Mogorosi 072 732 7526/014 768 2033
Time: 10:00 Every Sunday. 18:00 Monday, Wednesday & Friday.
389 Kgale Street, Marapong next to circle.


LIVING LETTERS MINISTRIES OR TAMBO ROAD
Pastor TW Papo Waterkloof Portion 3
Tel: 014 763 1452 / 082 394 9079